banner51

Bu haber kez okundu.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Rize ili, Fındıklı ilçesi, Tatlısu mahallesi. Beyaz taş mevki, 447 ada, 97 parsel sayılı taşınmaz Fındık Bahçesi vasfı ile tapuda kayıtlıdır. Taşınmaz halihazırda çay bahçesi olarak kullanılmaktadır.
Yüzölçümü    : 4.960,09 m2
Arsa Payı     : Tamamı satılacaktır
İmar Durumu     : Parsel belediye sınırları içerisinde ancak imar planı sınırları dışında kalmaktadır
Kıymeti         : 216.119,35 TL
KDV Oranı     :%18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü    : 12/03/2019 günü 09:30- 09:35 arası
2. Satış Günü    : 08/04/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri: Pazar Adliyesi İcra Müdürlüğü Pazar/RİZE  
2 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Rize ili Fındıklı ilçesi, Tatlısu mahallesi, Beyaz taş mevki, 447 ada, 91 parsel sayılı taşınmaz Çay Bahçesi vasfı ile tapuda kayıtlıdır. Taşınmaz halihazırda çay bahçesi olarak kullanılmaktadır.
Yüzölçümü     : 1.023,36 m2
Arsa Payı     : Tamamı satılacaktır
İmar Durumu     : Parsel belediye sınırları içerisinde ancak imar planı sınırları dışında kalmaktadır
Kıymeti         : 47.156,43TL
KDV Oranı     : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü    : 12/03/2019 günü 09:40- 09:45 arası
2. Satış Günü    : 08/04/2019 günü 09:40- 09:45 arası
Satış Yeri: Pazar Adliyesi İcra Müdürlüğü Pazar/RİZE
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Rize ili, Fındıklı ilçesi, Tatlısu mahallesi, Çay mevki, 414 ada, 32 parsel sayılı taşınmaz Fındık Bahçesi vasfı ile tapuda kayıtlıdır. Taşınmaz halihazırda fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır.
Yüzölçümü    : 4.227,70 m2 
Arsa Payı    : Tamamı satılacaktır
İmar Durumu     : Parsel Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlanmıştır.
Kıymeti         : 55.124,87 TL
KDV Oranı     :%18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü    : 12/03/2019 günü 09:50- 09:55 arası
2. Satış Günü    : 08/04/2019 günü 09:50- 09:55 arası
Satış Yeri: Pazar Adliyesi İcra Müdürlüğü Pazar/RiZE
 4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Rize ili, Fındıklı ilçesi, Tatlısu mahallesi, Avlu Civarı mevki, 419 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz Çay
Bahçesi vasfı ile tapuda kayıtlıdır. Taşınmaz halihazırda cay bahçesi olarak kullanılmaktadır.
Yüzölçümü    :571,65m2
Arsa Payı    : Tamamı satılacaktır
İmar Durumu    : Parselin yaklaşık 22,00m2 lik kısmı imar yoluna tahsisli olup geriye kalan kısmı Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlanmıştır.
Kıymeti        : 26.341,63 TL
KDV Oranı    :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü    : 12/03/2019 günü 10:00- 10:05 arası
2. Satış Günü     : 08/04/2019 günü 10:00- 10:05 arası
Satış Yeri: Pazar Adliyesi İcra Müdürlüğü Pazar/RİZE 
 5 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri: Rize ili, Fındıklı ilçesi, Tatlısu mahallesi Beyaz taş mevki, 447 ada, 88 parsel sayılı taşınmaz Fındık  Bahçesi vasfı ile tapuda kayıtlıdır. Taşınmaz halihazırda fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır.
Yüzölçümü    : 533,58 m2
Arsa Payı    : Tamamı satılacaktır
İmar Durumu    : Parsel belediye sınırları içinde ancak imar planı sınırları dışında kalmaktadır
Kıymeti        : 6.643,07 TL
KDV Oranı    :%18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü    : 12/03/2019 günü 10:10- 10:15 arası
2. Satış Günü    : 08/04/2019günü 10:10- 10:15 arası
Satış Yeri: Pazar Adliyesi İcra Müdürlüğü Pazar/RİZE
 6 NO'LU' TAŞINMAZIN
Özellikleri: Rize ili Fındıklı ilçesi, Tatlısu mahallesi. Avlu civarı mevki, 419 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz Bahçe vasfı ile tapuda kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde halihazırda tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Taşınmaz üzerinde ayrıca taban alanı 94,48 m2 olarak hesap edilen iki katlı bir yapı bulunmaktadır.
Yüzölçümü    : 525,24 m2
Arsa Payı    : Tamamı satılacak
İmar Durumu    : Parselin yaklaşık 96.00 m2 lik kısmı imar yoluna tahsisli olup geriye kalan kısmı Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlanrııştır.
Kıymeti        : 62.432,16TL
KDV Oranı    :%18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü    : 12/03/2019 günü 10:20- 10:25 arası
2. Satış Günü    : 08/04/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri: Pazar Adliyesi İcra Müdürlüğü Pazar/RİZE
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci   günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.   Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 08/01/2019