banner51

Bu haber kez okundu.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Rize ili Fındıklı ilçesi merkez mah. 126 ada 2 parsel sayılı taşınmaz yaklaşık 13 m2'lik kısmı imar yoluna tahsisli olup geriye kalan kısmı bitişik nizam 6 kat konut + ticaret alanına tahsislidir. Taşınmaz ilçe merkezine yaklaşık 400 metre mesafededir. Taşınmazın bulunduğu yer karayolu kotundan düşüktür. Taşınmazın çevresinde binaların zemin katlarında ticari amaçlı kullanılan depo, atölye, nalburiye gibi isletmeler bulunmaktadır. Elektirik - su- kanalizasyon- yol gibi (Doğalgaz hariç) her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmakta ve alt yapı yönünden iyi bir nitelik göstermektedir. Parsel yüz ölçümü olarak tek basına yapılaşmaya müsait değildir.
Yüzölçümü : 39,96 m2
Arsa Payı : Tapu kaydındaki gibidir
İmar Durumu : Tapu kaydındaki gibidir
Kıymeti : 35.964,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 26/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 22/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Pazar İcra Müdürlüğü kalemi - Pazar/RİZE
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Rize ili Fındıklı ilçesi merkez mah. 126 ada 6 parsel sayılı taşınmaz yaklaşık 6 m2'lik kısmı imar yoluna tahsisli olup geriye kalan kısmı bitişik nizam 6 kat konut + ticaret alanına tahsislidir. Taşınmaz ilçe merkezine yaklaşık 400 metre mesafededir. Taşınmazın bulunduğu yer karayolu kotundan düşüktür. Taşınmazın çevresinde binaların zemin katlarında ticari amaçlı kullanılan depo, atölye, nalburiye gibi isletmeler bulunmaktadır. Elektirik - su- kanalizasyon- yol gibi (Doğalgaz hariç) her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmakta ve alt yapı yönünden iyi bir nitelik göstermektedir. Parsel yüz ölçümü olarak tek basına yapılaşmaya müsait değildir.
Yüzölçümü : 269,92 m2
Arsa Payı : Tapu kaydındaki gibidir
İmar Durumu : Tapu kaydındaki gibidir
Kıymeti : 242.928,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 26/03/2020 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 22/04/2020 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : Pazar İcra Müdürlüğü kalemi - Pazar/RİZE
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı
üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve
vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve Iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1 Satış
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/02/2020