banner51

Bu haber kez okundu.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

    Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TASINMAZIN
Özellikleri : Rize İl, Fındıklı İlçe, 349 Ada, 3 Parsel, Güngören Mevkii, 349 ada 3 parselin tapu kaydında 7203,43 m2 yüzölçümü ile tapuda çay bahçesi vasfında olduğu belirtilmiş olup zeminde yapmış olduğum incelemede çalılık ve ağaçlık olduğu görülmüştür. Toprak yapısı killi-tınlı olup yaklaşık %30-35 arasında eğimlidir. Taşınmazın %50 hissesi ihale edilecektir.
İmar Durumu : -
Kıymeti         : 109.960,36 TL (%50 hissesi)
KDV Oranı     : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 09/09/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 06/10/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Pazar Adliyesi, Pazar İcra Müdürlüğü Kapısı Önü, Pazar/Rize
--------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TASINMAZIN
Özellikleri : Rize İl, Fındıklı İlçe, 349 Ada, 13 Parsel, Güngören Mevkii, 349 ada 13 nolu parselin tapu kaydında 6653,36 m2 yüzölçümü ile çay ve fındık bahçesi vasfında olduğu belirtilmiş olup zeminde yapmış olduğum incelemede çay bahçesi ve ağaçlık vasfında olduğu görülmüştür. Taşınmazın %50 si çay bahçesi %50 si ağaçlıktır. Toprak yapısı killi-tınlı yapıda olup yaklaşık %20-25 arasında eğimli kuru tarım arazisidir. Taşınmazın %50 hissesi ihale edilecektir.
İmar Durumu : -
Kıymeti : 157.351,96 TL (%50 hissesi)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Serhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 09/09/2020 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 06/10/2020 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : Pazar Adliyesi, Pazar İcra Müdürlüğü Kapısı Önü, Pazar/Rize
--------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TASINMAZIN
Özellikleri : Rize İl, Fındıklı İlçe, 357 Ada, 10 Parsel, SÜMER Mahalle/Köy, Güngören Mevkii, 357 ada 10 nolu parselin tapu kaydında 4504,40 m2 yüzölçümü ile çay ve fındık bahçesi vasfında olduğu belirtilmiş olup yapmış olduğum incelemede çay bahçesi kısmen de fındık ocakları ve kivi ağaçları olduğu görülmüştür. Toprak yapısı killi-tınlı yapıda olup yaklaşık %15-20 arasında eğimli kuru tarım arazisidir. Genel itibariyle bakıldığında 25-30 yıllık çay bitkilerinin bulunduğu çay bahçesidir.
Imar Durumu : -
Kıymeti : 144.298,45 TL (TAM HISSE)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 09/09/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 06/10/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri :Pazar Adliyesi, Pazar İcra Müdürlüğü Kapısı Önü, Pazar/Rize
--------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Rize İl, Fındıklı İlçe, 357 Ada, 2 Parsel, 357 ada 2 nolu parselin tapu kaydında 668,29 m2 yüzölçümü ile çay bahçesi vasfında olduğu belirtilmiş olup zeminde yapmış olduğum incelemede çay bahçesi vasfında olduğu görülmüştür. Toprak yapısı killi-tınlı yapıda olup yaklaşık %15-20 arasında eğimli kuru tarım arazisi-dir.Tasınmaz çay bahçesi olarak değerlendirilecektir.
İmar Durumu : -
Kıymeti : 21.408,67 TL (TAM HISSE)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1.Şatıs Günü : 09/09/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Şatıs Günü : 06/10/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Şatıs Yeri : Pazar Adliyesi, Pazar İcra Müdürlüğü Kapısı Önü, Pazar/Rize
--------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve şatış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve şatış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bufark, varsa öncelikle  teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Düzenlenecek satış ilanının tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de ilanen tebligat yerine geçecektir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, baskaca bilgi almak isteyenlerin 2019/50 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/07/2020