banner51

Bu haber kez okundu.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Rize İl, Fındıklı İlçe, 396 Ada, 2 Parsel, MERKEZ Mahalle/Köy, 2. normal kattaki 3 nolu bağımsız bölüm. İhalesi yapılacak olan bağımsız bölümün kat mülkiyeti tapusu mevcuttur. Bağımsız bölümün içinde bulunduğu binanın, ilçe merkezine çok yakın olması ve ulaşım kolaylığının bulunması olumlu yanlarıdır. Meskenin yapım yılının eski olması, otoparkın olmaması,binada asansör bulunmaması ve yapı ruhsatına aykırı kısımların bulunması olumsuz yanlarıdır. Meskenin dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Pencere doğramaları beyaz plastik malzemeden imal edilmiştir. Merdiven basamakları ve sahanlığı bej mermer ile kaplı olup duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Merdiven korkuluğu yerinde inşa edilmediği tespit edilmiştir. Bu durum güvenlik problemlerini de ortaya çıkarmaktadır. Meskenin giriş kapısı çelik kapıdır. Binaya giriş kapısı ise camekanlı alüminyum doğramadan yapılmıştır. Bürüt alanı 130,00 m2 olup net kullanım alanı ise 110,00 m2'dir.
Adresi : Merkez Mh. Kartal Sk. No:8 K:2 D.No:3 
    Fındıklı/Rize
Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 155,74 m2
Arsa Payı : 2/10
İmar Durumu : Bitişik nizam 5 katlı yapı adası içinde kalmakta olup konut ve iskan sahası içindedir.
Kıymeti     : 180.000,25 TL (TAM HISSE)
KDV Oranı     : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/09/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 13/10/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri :Pazar Adliyesi, Pazar İcra Müdürlüğü Kapısı Önü, Pazar/Rize
Satıs sartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr  adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satıs talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Düzenlenecek satış ilanının tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de ilanen tebligat yerine geçecektir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, baskaca bilgi almak isteyenlerin 2020/12 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/07/2020