banner51

Bu haber kez okundu.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Rize ili, Fındıklı ilçesi, Yeniköy köyü, Devran mevki, 158 ada, 61 parsel sayılı taşınmaz 3.078,15 m2 alana sahip olup Çay ve Fındık Bahçesi vasfı ile tapuda kayıtlıdır. Taşınmazın 1.078,15 m2 'si fındık, 2.000,00 m2 'si çay bahçesi olarak kullanılmaktadır.
Yüzölçümü : 3.078,15 m2  
Arsa Payı : Tam Hisse
İmar Durumu :Belediye sınırları dışında 
kalmaktadır
Kıymeti : 78.900,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü :18/12/2018 günü 
09:30-09:35 arası
2. Satış Günü : 14/01/2019 günü
09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Pazar ( Rize ) Adliyesi İcra 
Müdürlüğü Pazar/RİZE
-----------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Rize ili, Fındıklı ilçesi, Yeniköy köyü, Devran mevki, 158 ada, 63 parsel sayılı taşınmaz 1.183,90 m2 alana sahip olup Fındık Bahçesi vasfı ile tapuda kayıtlıdır. Taşınmaz fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır.
Yüzölçümü : 1.183,90 m2  
Arsa Payı : Tam hisse
İmar Durumu : Belediye sınırları dışında 
kalmaktadır
Kıymeti : 13.800,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 18/12/2018 günü 
09:40 - 09:45 arası
2. Satış Günü : 14/01/2019 günü 
09:40 - 09:45 arası
Satış Yeri : Pazar ( Rize ) Adliyesi İcra 
Müdürlüğü Pazar/RİZE 
----------------------------------------------------------------- Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gör-müş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/122 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.