banner51
15 Ekim 2018 Pazartesi

TAŞINMAZIN (ARSA) KİRALANMASI

FINDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT TAŞINMAZIN (ARSA) KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE İLANI

17 Temmuz 2018 Salı 10:16
Bu haber 1559 kez okundu
TAŞINMAZIN (ARSA)  KİRALANMASI
 Rize İli, Fındıklı İlçesi, Merkez Mahallesinde 169 ada,1 parsel üzerindeki Belediyemize ait taşınmazın yoldan kalan 211 m2’lik kısmı Çay bahçesi ve kafeterya olarak düzenlenmek üzere   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi Açık Teklif Usulüne göre 10 (On) yıl süre ile kiraya verilecektir. İhaleye istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde pazarlıkla yaptırılır.

   

            Kiraya verilecek taşınmaz malın vasfı ve nitelikleri

           

Taşınmazın vasfı

adresi

M2’si

Muhammen bedel

Geçici teminat miktarı

İhale tarihi

ihale saati

Arsa

Oğuz Okuman Cad.

211

40.200,00 TL

1.206,00 TL

27.07.2018

14,00

 

 

İhale konusu                                     : Fındıklı Belediyesine taşınmazın (arsa) kiralanması

İlgili Müdürlük / Birim                    : Yazı İşleri Müdürlüğü

İlgili Adres                                        : Merkez Mahallesi 11 mart caddesi no:6 Fındıklı/RİZE

İlgili Telefon                                     : 0 464 5113010

İlgili Fa                                              : 0 464 5113961

İlgili e-mail                                        : findiklibel@ttmail.com

İhalenin Yapılacağı Yer                  : Fındıklı Belediyesi Başkanlık Makamı

İhale Usulü                                        : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

İşin Süresi / Teslim Tarihi               : 10 yıl

 

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen kira bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen Fındıklı Belediyesine ait  Taşınmaz (arsa)  27/07/2018 Cuma  günü saat 14:00’de Fındıklı Belediyesi Başkanlık Makamında, 2886 sayılı kanunun 45.maddesi  Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale sonucunda kiraya verilecek olup, kira bedeline KDV dahildir.

 

1-) İhaleye katılacak İsteklilerden istenecek belgeler

 

a)      Nüfus cüzdan fotokopisi.

b)      İkametgah belgesi.

c)      Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (süresiz).

d)     Fındıklı Belediye Başkanlığında alacakları borcu yoktur yazısı.

e)      Her sayfası paraflanmış ve son sayfası imzalanmış şartname ile Şartname alındı makbuzu. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri  Müdürlüğü’nden temin edebilirler.

f)       Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile İmza beyannamesi.

g)      Tüzel kişiler için: 2018 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile İmza beyannamesi.

h)      Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin Her birinin                       (a-b) maddelerindeki temin edecekleri belgeler. Ortak girişim beyannamesi (İş ortaklığı) ile birlikte ortaklarca noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

i)        Dernek ve Kooperatifler İçin: Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti, Kooperatif ana                    sözleşmesinin noter tasdikli sureti – Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı                                                                                                                 sureti – yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi.

 

2-)  İhaleye katılacak isteklilerin istenilen evrakları dosya halinde 27.07.2018 tarihinde ihale saatinde Belediyemiz Yazı İşleri  Müdürlüğü’ne teslim etmeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak postada meydana gelecek gecikmeler ve telgrafla, faks  veya internet üzerinden yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.  

3-)  İhaleye ilişkin tüm vergi,resim,harç vb. gibi giderler ihale üzerinde kalan kişi veya firma tarafından ödenecektir.

4-)  İhale komisyonu, gerekçelerini kararında belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

  

                                                                                  

    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
banner17
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
ARŞİV