banner51

Bu haber kez okundu.

T.C.PAZAR/RİZE  1. ASLİ YE HUKUK  MAHKEMESİNDEN
  Davacı MUSA HOCOĞLU vekili tarafından davalılar ARILI KÖYÜ MUHTARLIĞI ve FINDIKLI MALMÜDÜRLÜĞÜ aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasında dava konusu taşınmazın TMK'nın 713 maddesi gereğince yerel ve ulusal gazetede ilan edilmesine karar verilmekle, Dava konusu Rize İli Fındıklı İlçesi Arılı Köyü 241 Ada l Parsel sayılı taşınmazdan geçen patika yolun fiili duruma uygun hale getirilmesi ile davacıya ait su kuyusunun 241 ada l parsel içerisinde olduğunun tespitine ve bu şekilde davacı tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup; HMK'nun 713. Maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde davaya itiraz edilebileceği, aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilecekleri, ilandan itibaren 3 ay içinde müracat etmeleri hususu ilan olunur.