banner51

Bu haber kez okundu.

 Başbakan Davutoğlu hükümetin eylem planını açıkladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ATO Congresium'da, 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı'nı açıkladı.

4 aşamadan oluşan plan, AK Parti'nin seçim vaatlerini ve reform planlarını içeriyor.

Davutoğlu'nun açıklamasına göre, seçim vaatlerinin tamamı 3 ay içerisinde gerçekleştirilecek.

Buna göre, üniversite öğrencilerine verilen 350 liralık burs bugünden itibaren 400 liraya çıkarılacak. 

Gençlere proje karşılığı 50 bin lira hibe, esnafa ise 30 bin lira kredi desteği 1 hafta içerisinde hayata geçirelecek vaatler arasında yer aldı.

Çok sayıda çalışan tarafından merakla beklenen asgari ücret düzenlemesi ve yurtdışında yaşayanların askerlik bedelinin 6 bin euro'dan bin euro'ya düşürülmesi 3 ay içerisinde hayata geçirilecek.

Cemevlerine hukuki statü sağlanması da bu süre içerisinde gerçekleştirilecek

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Milletimiz bize güvendi. Korkuyu bekleyenler milletin yazdığı destan karşısında aciz kaldılar. Seçimden önce ne dediysek hayata geçirmek için bütün Türkiye'nin huzurundayız. Seçime giderken sözümüz senettir demiştik, o senedi bugün imzalıyoruz.

Ülkemiz, yanı başındaki yangından ister istemez etkileniyor. Ülkemizi bu yangından uzak tutmak için yoğun bir çaba harcarken vaatleri de yerine getiriyoruz. Bir yandan şeytan taşlayacağız bir yandan da tavaf etmeyi ihmal etmeyeceğiz. Bizim sözümüz halkımıza. Verdiğimiz sözleri birer birer gerçekleştireceğiz.

Reformist bir hükümet olduğumuzu cümle aleme ilan ediyoruz. Verilen sözleri unutan bir siyaset anlayışımız olmadı. Tek amacımız milletimiz ve devletimizin birlikte güçlenmesidir. Sadece bir hafta içerisinde yapacaklarımızı sizlere aktarmak istiyorum.

1 HAFTA İÇERİSİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK VAATLER

Önümüzdeki bir hafta içinde, eylem planımızın uygulanmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararını çıkarıyoruz. Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu ve Reform Grubu oluşturuyoruz. Gençlerimize proje karşılığı 50 bin Türk lirasına kadar karşılıksız nakdi destek vermeye başlıyoruz.

24 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceğimiz Girişimcilik Ödül Töreni'nde bu düzenlemenin ilk adımını atacağız. Gençlerimize 100 bin Türk lirasına kadar faizsiz kredi desteğiyle ilgili süreci başlatıyoruz.

Bir haftayı beklemeden, bugün imzalanan kararla lisans öğrencilerinin aldığı 350 Türk lirası burs ve kredi miktarını bugünden itibaren 400 Türk Lirası'na çıkardığımızın müjdesini veriyorum. 

Esnafa 30 bin lira faizsiz kredi desteğini başlatıyoruz. Çiftçilere, seraların modernizasyonu için kredi desteği çalışmasını başlatıyoruz.

3 AY İÇERİSİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK VAATLER

Gençlerimize, kadınlarımıza, esnafımıza, çiftçilerimize, işçilerimize, bütün vatandaşlarımıza dönük vaatlerin tamamını 3 ay içinde hayata geçiriyoruz. Allah'ın izniyle bu çalışmaları hayata geçirdiğimize hep beraber şahit olacaksınız. Milletimize söz verdik, şimdi de verdiğimiz sözleri tutmanın zamanı.

Asgari ücreti inşallah 1300 Türk lirasına yükseltiyoruz. İşçilerimize yönelik bu düzenlemeyi gerçekleştirirken de işverenlerimizin rekabet gücünü zaafa uğratmayacak düzenlemeler yapacak, özellikle KOBİ'lerimiz üzerindeki yükü minimize edeceğiz.

Yüzde 15'ten yüzde 10'a indirilen Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı sigortalısı olan esnafımızın emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisini tamamıyla bu 3 ay içinde kaldıracağız. 65 yaş aylığı alan yaşlılarımız kimin yanında nerede yaşarsa yaşasın bundan sonra maaşlarında kesinti, duraksama ve engelleme olmayacak, bunun için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.

Muhtarlarımızın 950 lira olan maaşlarını bin 300 liraya önümüzdeki 3 ay içinde yükseltiyoruz. Polislerimizin ve uzman erbaşlarımızın 2200 olan ek göstergelerini 3000'e çıkarıyoruz ve polislerin emniyet hizmet tazminatını yüzde 25 oranında artırıyoruz. Önümüzdeki şubat ayında 30 bin yeni öğretmenin atamasını yapıyoruz. 

Eylem planımızda kadınlar için çok özel bir çalışma yaptık. Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürenin kıdemden sayılması için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.

Yoksul ailelere belirli ölçüde internet imkanı sağlayacağız. Kensel dönüşüm yapılması amacıyla izinsiz yapılara elektrik ve su bağlanması izni veriyoruz. 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın askerlik bedelini 6 bin euro'dan bin euro'ya düşürüyoruz.

Küçük esnafımız için de iyileştirmelerimiz var. Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8 bin Türk lirasına kadar kazançlarından hesaplanan vergiyi almayacağız.

İlk kez iş bulan her gencimizin bir yıl boyunca ücretini devlet ödeyecek. İlk 3 ay içinde yapacağımız düzenlemeyle gençlerimizin ilk yıl maaşı bizden. Bunu söz verdik bazıları hayal zannetti.

Gençlerin Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını sıfırlıyoruz. Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin staj yapmalarını özendirici tedbirler alıyoruz. Lise veya üniversite mezunu gençlerimizin Genel Sağlık Sigortası giderlerine destek oluyoruz. Buna göre primler iki yıl süreyle gelir testi yapmaksızın ve prim alınmaksızın devlet tarafından karşılanacak.

Yeni iş kuran gençlerimize 3 yıl boyunca gelir vergisi muhafiyeti uygulaması getiriyoruz. Öğrenim gören gençlerimizin pasaport harcını kaldırıyoruz. Öğrenim gören gençlerimiz pasaport alırken harç ödemeyecekler.

Yemde ve gübrede KDV'yi tamamen kaldırıyoruz. Genç çiftçilerimize proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek veriyoruz. Kırsal kalkınma desteklerinin 81 ile yaygınlaştırılmasını sağlamaya yönelik programlar hazırlıyoruz. Sembolik bir kira ile girişimcilerimize anahtar teslim fabrika verilecek. Bu vaatlerin tamamını 3 ay içerisinde hayata geçiriyoruz. 

Bu vaatlerimiz dışında reformlardan oluşan bir eylem paketini de hazırladık. Hiçbir şekilde, şu veya bu kaygıyla, şu veya bu düşünceyle, şu veya bu yakınlıkla adalet terazisinin şaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz birilerini ödüllendirmek için değil ya da birilerini ön yargıyla cezalandırmak için değil, geçmişte 28 Şubat dönemlerinde olduğu gibi... Biz herkese adalet ve merhamet, şefkat ve vicdan dağıtabilmek için bu görevlerdeyiz. Hepimiz hesap veririz.

CEMEVLERİNE HUKUKİ STATÜ

Temel hak ve hürriyetler reform paketinde; Darbe dönemlerinden kalan mevzuat gözden geçirilerek anti demokratik hükümler kaldırılacak. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Geleneksel irfan merkezleri ve Cemevlerine hukuki statü tanınacak. Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik daha önce atılmış adımlar değerlendirilerek yeni çalışmalar yapılacak.

YARGI ALANINDAKİ REFORMLAR

Temyiz mahkemelerinin, alt derece mahkemeler üzerindeki hukukilik yetkilerinin denetimi sınırlandırılacak. Önemli bir husus, bilirkişilik müessesesini yeniden ele alarak müstakil bir bilirkişilik kanun tasarısı hazırlanacak. İş mahkemelerinin yapısı ve işleyişi gözden geçirilecek, adli ve idari yargıda istinaf mahkemelerinin hayata geçirilmesi en geç 6 ay içerisinde sağlanacak.

Ülke genelinde ideal yargılama süreleri belirlenecek. Böyle uzayıp giden, yıllarca süren yargılamalara son verilecek. Yargılama süreleri ile ilgili olarak mahkeme ve dava türlerine göre ideal süreler belirlenecek, mahkeme ve savcılıkların bu sürelere uymalarını sağlayacak tedbirler alınacak. Siber güvenliği ilişkin yasal düzenleme yapılacak.

DEMOKRATİKLEŞME ALANINDAKİ REFORMLAR

Yeni seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu çıkarılacak. Sivil toplum kanunu çıkaracağız. Önümüzdeki dönemde hangi kesimden olursa olsun hepsiyle istişare edeceğiz. Sivil toplumumuzun teröre karşı mücadele konusunda harekete geçmeye hazır olması lazım. 

EĞİTİM ALANINDAKİ REFORMLAR

Öğretmen akademisi kurulacak. Öğretmenlerimizin bu akademilerde meslek içinde kendilerini geliştirmeleri için onlara her türlü imkan sunulacak. Okul bazlı bütçe yönetimine geçilecek. Kaynakları, öğrenciye, okula ve yerele özgü farklılıkları dikkate alacak şekilde kapsayıcı ve eşitlikçi şekilde kullanacağız. Yüksek öğretim kalite kurumu kurulacak. Çocuk hakları en geniş çerçevede hukuki haklarla korunacak. Öğretmen akademisi kurulacak. Okul bazlı bütçe yönetimine geçilecek. Meslek Yüksek Okulları kesinlikle yeniden yapılandırılacak. Çıkaklık eğitiminin altyapısı güçlendirilecek. Yüksek öğretime geçiş sınavının birden fazla kez yapılması sağlanacak.

EKONOMİK ALANDAKİ REFORMLAR 

Kamu ihale kanunu güncellenecek. Finans ve bilişim başta olmak üzere ihtisas mahkemeleri kurulacak. Kalkınma bankacılığı yeniden yapılandırılacak. 

ANAYASA AÇIKLAMASI

Reformları gerçekleştirecek siyasi irademiz tamdır. Ama sadece bizim kendi irademizle çözemeyeceğimiz bir şey var; yeni anayasa. Anayasanın toplumun her kesimiyle birlikte yapılması gerekir. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. 

Meseleyi şahsileştirmeden, partisel ya da siyasal farklılıklar zeminine oturtmadan, buradan bütün genel başkanlara bir kez daha çağrıda bulunuyorum, gelin hepimizin yüz karası olan, darbeler tarihinden kalan 12 Eylül anayasasını birlikte tarihe tevdi edelim. Onun yerine, hep beraber, hepimizin gurur duyacağı, çağdaş, demokratik, özgürlükçü bir anayasayı çıkaralım. Bunu yapmazsak gelecek nesillere 12 Eylül anayasasını bırakmış olarak hayırla anılmayacağız. 

Bu mesele kimsenin tek başına ele alabileceği bir mesele değil. Anayasa değişikliği, bizim temel ve öncelikli hedeflerimizden biridir. Türkiye'nin yeni bir anayasaya sahip olmasının gerekliliğini parti liderleri ile görüşeceğim. Ortak aklı harekete geçirerek ve en doğru usulü izleyerek, mümkün olduğu kadarıyla en geniş katılımlı bir toplumsal mutabakatla yeni bir anayasa yapacağımıza inanıyorum.

Takvimimiz belli, hiçbir mazeret ve gecikme kabul edilmeyecektir. Milletimze verdiğimiz sözleri nasıl yerine getireceğimizi milletimiz biliyor.  Sayısal olarak ihtiyacımız olmasa da muhalefetin görüşleri bizim için önemlidir. Milli meselelerde ellerini taşın altına koymak muhalefet partilerinin de sorumluluğudur. Biz verdiğimiz sözleri yerde bırakmayacağız. Yol haritamızı en kısa sürede hayata geçireceğiz."

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol